Herroepingsrecht

volgens art. 49, lid 4, van Italiaans wetsdecreet nr. 21/2014

U hebt het recht om het contract zonder opgave van redenen te beëindigen binnen 14 dagen na levering van de goederen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om de aankooporder te herroepen door middel van een verklaring die u binnen die termijn (14 dagen) als volgt te versturen:

  - e-mail naar customer-service@commergo.com

Het verzoek moet het bestelnummer bevatten dat u bij aankoop op onze site heeft ontvangen, de datum van aankoop en ontvangst van de goederen.

Zodra het opnameverzoek per e-mail is ontvangen, zullen onze medewerkers op de e-mail reageren en alle benodigde informatie verstrekken om verder te gaan met het retourneren van de gekochte artikelen.

Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende gevallen:

- Bestelling van producten van een klant die geen consument is (Zakelijke klant).

- Bestelling van producten aangepast op verzoek van de klant.

De producten moeten worden teruggestuurd in dezelfde doos, verzegeld waarin ze zijn ontvangen, en mogen niet worden gebruikt of beschadigd.

In geval van annulering door u van goederen die vallen in de gevallen met uitsluiting van het herroepingsrecht, geeft Commergo de gekochte producten terug, met klachten over de desbetreffende kosten.

Voor bestellingen verzonden naar klanten buiten het Italiaanse nationale grondgebied, wordt de retourzending naar Commergo, in geval van herroepingsrecht, in rekening gebracht aan de klant.

In geval van herroepingsrecht, moet de klant na het verzoek van de klant wachten op de instructies die het personeel van commergo naar de klant zal sturen.
We kunnen geen klanten terugbetalen die goederen onafhankelijk en zonder onze toestemming verzenden.

Het herroepingsrecht omvat niet de verzendkosten of eventuele douanekosten. Verzendkosten en douanekosten, indien betaald, worden niet terugbetaald.

In het geval dat de klant de retourzending van een bestelling verzendt, moet de zending uiterlijk 30 dagen na aanvaarding van het retourverzoek door Commergo bij Commergo aankomen.

Effecten van intrekking

Als u zich terugtrekt uit dit contract (behalve in de hierboven genoemde gevallen waarin de intrekking is uitgesloten), vergoeden wij namens ons ontvangen betalingen.
Restituties zullen worden gedaan binnen 30 dagen na de aankomst van geretourneerde producten naar onze magazijnen.
Restituties worden gedaan voor uw uitkering en met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen of dat uw betaling contant is gedaan (in het laatste geval vindt de terugbetaling plaats door overschrijving naar zijn adres dat u heeft aangegeven).

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u wachten op instructies van het personeel van Commergo.

U bent verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van de behandeling anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Commergo beoordeelt alle verzoeken tot herroepingsrecht, mits correct doorgestuurd volgens de hierboven beschreven methoden, binnen een termijn van maximaal 14 werkdagen.